Analisis S(e)WOT versi Bandung

image

Panon poe pasosore noong tina sela-sela jandela kaca di lante tilu kelas d, ngagupayan geura geura istirohat bari imut ngagelenyu ningal  anu nuju diajar dina raraga diklatpim tilu parantos ngebul mastakana margi dipaksa kedah akselerasi pikeun nampi materi anu kacida euyeubna tur geuning lumayan matak ngahegak dina nampi aneka rupa materi. Padahal eta materi teh ngarupikeun pangemut-emut deui perkawis sarupaning konsep anu heubel, diantawisna perkawis manajerial, kapupuhuan, analisis, oge teu hilap good governance.

Anu janten sabab musabab mastaka para peserta ngebul teh jalaran tos dua dinten ngeukeuweuk tur ngagulanggaper materi perkawis TAM anu singketan tina Teknik Analisis Manajemen, upami disebat dua kali mah janten haneuteun tur tiasa dianggo mirig nu ngahaleuang, nyaeta tam tam... hehehe emut nuju alit, nganggo tam tam bari tatalu laguna teh jilbab putih.

Teknik analisis manajemen teh geuning meuni  euyeub pisan dugika aya kana genep belas rupi, diantawisna swot pikeun ngaanalisis situasi lingkungan , ffa (force field analysis) pikeun ngaanalisis rencana perobihan, brainstorming teh kongres ngawangkong teras beres aya ide pikeun ngarengsekeun permasalahan, diagram tangkal masalah mah pikeun ngarinci, diagram cucuk lauk (fishbone) oge pikeun ngarinci tapi polana sabab musabab, nu sanesna aya caosal map model, matric model, check sheet, stratifikasi, model skala niley, matrik USG (sanes paranti noong orok dina patuangan ibuna tapi kanggo milari prioritas masalah anu pangpentingna), diagram pareto, model problem priority, teknik komparasi, cost benefit oge teori tapisan.

Tina sagalarupi teknik analisis manajemen rupina nembe hiji oge matak ngebul, margi geuning tahapanna teh upami kirang imeut mah moal leres dina hasilna, janten kedah taliti bin eces dina dijamin bakal kalangkung dina tahapan materi sareng bakal bengong weh kadituna da teu ka udag, kecuali nyungkeun diuihan deui ku pa dosen upami teu isin mah.

Nu dibahas ayeuna teh matak sewot margi namina ge analisis SWOT , anu ngarupikeun singketan bahasa deungeun nyaeta S na teh Strength hartosna kakiatan anu aya dilebet diri urang, sebutan kerenna mah pengaruh Internal ceunah, sapertos awak badag tara regrog langki gering, suku jebrag jadi ajeg dina tangtungan, liang irung badag ameh narik hawa tiluar loba tur lancar, panon bolotot bisa ningali bada magrib sabab teu kaserang panyakit lolong kokotokeun. Anu kadua huruf W nyaeta Weaknesses hartosna kakurangan ti diri urang siga epes meer, keked mengkene meregehese kumed buntut kasiran, julig, komper, jingjet oge sulit ati, kalebet oge isinan sareng bauan. Tah S sareng W teh janten pengaruh tilebet anu janten faktor kamajengan urang salaku pribadi oge kelembagaan.

Dua hurup anu ahir lebet kana pengaruh tiluar, nyaeta O na Opportunities ananapi peluang sapertos ayana beasiswa pikeun murangkalih dilembut nu gaduh kahoyong, oge kamajengan teknologi terutama teknologi informasi  khususna internet, janten ulah aheng mun di lembur ningal murangkalih ngobrolkeun facebook, twitter, plurk, download sareng yu’esbi (baca USB) aya anu nganggo henpon aya oge anu nagngge sabak modern sapertos galaxy tab, i pad sareng tab tab nu sanesna. Terakhir mah hurup W nyaeta Threats nyaeta halangan pikeun kamajuan, sapertos pergaulan bebas,mabok mabokan, premanisme samalah aya oge aliran agama anu nyimpang tina akidah, kalebet akses jalan anu masih reksak pikeun ngajugjug ka tengah dayeuh, sakola luhur anu masih tebih ti lembur, buku-buku pelajaran oge masih sesah...... adduh janten serius kieu nya?... wios ah tibatan ngebul mah, komo pa Iwan Cahmawan mah ngebulna meuni katawis pisan margi anjeuna lebet janten pengurus Hebat (herang bab***k).

Tah kitu geuning dongeng SWOT nu matak sewot teh ,  saleresna masih panjang dongengna da sarengsena ngadata ngaji diri diri kana potensi diri teh salajengn kedah dianalisis nganggo etang-etangan anu peryogi kalkulator atanapi excel nu ahirna ngahasilkeun strategi pikeun ngahontal kamajengan urang dina pageto, sabab pas rek diteraskeun ngetik teh kapegat ku sora adzan magrib nu nandakeun istirahat panjang pikeun solat terus tuang wengi... eh tuang sangu bada magrib, kanggo persiapan lebet deui tabuh tujuh wengi pikeun nampi materi pelajaran salajengna.

 

Pasosore di lante tilu jalan windu dua genep...ngebulll.

Tue, 26 Jun 2012 @16:15


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Cek Domain

Cek Nama Domain ?

INVESTASI MASA DEPAN
Blogku yg Lain

Copyright © 2021 AKWard · All Rights Reserved